Žemėlapis

Degsnės

Degsnės yra įdomios tuo, kad čia buvo žydų žemdirbių kaimas. Tai yra kiek neįprasta, nes žydų žemdirbių dėl įvairių priežasčių Europoje buvo nedaug. Kaimas buvo įkurtas carinės Rusijos imperijos laikais, 1848 m., po to, kai septyniolika šeimų, manoma, kad iš gretimo Valkininkų miestelio, išreiškė pageidavimą gauti dirbamos žemės. Kaimas iš pradžių vadinosi Novosiolki (iš rus. Naujakuriai). Vidutiniškai viena šeima turėjo nuo 12 iki 18 ha žemės ir tik keli jų sugebėjo įgyti iki jos daugiau, iki 50 ha. Degsnių ūkininkai buvo tampriai susiję su greta esančias Valkininkais, kuriuose buvo realizuojama žemės ūkio produkcija. Įdomu tai, kad šalia žemdirbystės, dalis degsniškių užsiėmė proto negalią turinčių asmenų priežiūra. Tarpukariu ši veikla buvo labiausiai išplėtota – tuomet šia tuo vertėsi apie 40 šeimų, jos bendrai prižiūrėjo iki 200 proto negalią turinčių asmenų iš Vilniaus, Varšuvos, Lodzės, Balstogės ir kitur.

Vaikščiodami po šį gatvinį kaimą, atkreipkite dėmesį į regionui kiek neįprastą architektūrą ir buvusį užstatymo tankumą. Mediniai žydų žemdirbių namai buvo pastatyti siaurąja jų dalimi į gatvę ir labai arti jos. Į ties gatve esančią verandą  vedė dvivėres namo durys. Šis unikalus užstatymas išlikęs iki šių dienų.